Anglicky | Česky

CUBENINE s.r.o.
Husova 1354/49
460 01 Liberec
Česká republika

Registrační údaje

IČO: 27331741
DIČ: CZ 27331741

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 24691